Bejelentkezés


  Kodály

Statisztika

Kodály

Hírek

Ebédfizetés

EBÉDFIZETÉS
 
2020. szeptember 16-án (szerdán)
730 - 1000 óráig
1300 – 1700 óráig
 
 
2020. szeptember 17-én (csütörtökön)
730 - 1000 óráig 
1300 – 1700 óráig 
 

PÓTFIZETŐNAP

2020. szeptember 29-én (kedden)
730 - 1000 óráig
1300 - 1600 óráig 

2020. szeptember 30-án (szerdán)
730 - 1000 óráig

Tisztelt Szülők!

 

Kérem a higiénia előírások betartását!

 

Intézkedési terv kiegészítése

Tisztelt Szülők! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. szeptember 7-én kiadott Intézkedési Terv kiegészítésével és módosításával összhangban Iskolánk Intézkedési terve is változik az alábbiak szerint:

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A szülőknek, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, járványügyi megfigyelést feloldó határozatot, igazolást, zárjelentést az épületbe való belépéskor kell bemutatni. 

Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.

 Az általános iskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg fel kell függeszteni. 

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

 Családi program esetén a 3 napos szülői igazolásra vonatkozó kérelmet a program előtt kell leadni az osztályfőnöknek.

 Salgótarján, 2020. 09. 08.    

Együttműködésüket köszönöm!  

       Póczos Zsóka sk.

mb. tagintézmény-vezető

A dokumentum letölthető és kinyomtatható innen.

Étkezési díj átutalással

Tisztelt Szülő!

Kérem, hogy amennyiben az étkezési térítési díjat átutalással szeretné rendezni a csatolt nyomtatvány kitöltve 

2020. szeptember 11-ig a gazdasagi@kodaly-starjan.sulinet.hu e-mail címre visszaküldeni szíveskedjen.

Köszönettel: Manyasz Éva

(20/7760929)

A nyomtatvány letölthető innen. 

Tanévnyitó 2020.09.01

COVID-19 intézkedési terv

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ

ELJÁRÁSREND

 

SZÜLŐKNEK:

 •   A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 •  Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy szeptember 1-jét megelőző két hétben

 

·         voltak-e külföldön,

·         a gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?

 

 •  A tanév során a szülő köteles tájékoztatni az iskolát a gyermek esetleges külföldi utazásáról.
 •  A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 •  A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amit a betegség utáni első napon be kell mutatnia.
 •  A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 •  Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 •  Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 Vagyis:  

 •  
  • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé! 
 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. A szülők gyermekeiket az iskola bejáratáig kísérhetik és a tanítás befejeztével is ott kell várakozniuk a járványügyi szabályokat betartva. (maszk, távolság tartás).
 • Ügyintézés esetén az iskola területén a maszk használata kötelező, belépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen!
 •  A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
 • Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta felülete.
 • Ebédpénzfizetés az eddigi szokásnak megfelelően, a kijelölt napokon készpénzes befizetéssel történik a járványügyi előírások betartásával (maszk, távolság tartás).

 

Az eljárásrend visszavonásig érvényes.                                                      

Salgótarján, 2020. augusztus 31.

                                     Póczos Zsóka

mb. tagintézmény-vezető

 A dokumentum letölthető, illetve kinyomtatható innen.

           

Étkezési nyomtatvány


Tisztelt Szülők!

A mellékelt nyomtatványt kérem,  kitöltve juttassák vissza az iskolába legkésőbb 2020. szeptember 01 8.00 óráig. (gazdasagi@kodaly-starjan.sulinet.hu)

A nyomtatvány az iskola portáján és a facebook oldalán (https://www.facebook.com/Salg%C3%B3tarj%C3%A1ni-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-Kod%C3%A1ly-Zolt%C3%A1n-Tagiskol%C3%A1ja-762670874097185)

 is megtalálható.                                                                                                 

Azok is legyenek kedvesek kitölteni a nyomtatványt, akik nem kívánnak étkezést igénybe venni.

Nyomtatvány word formátumban letölthető innen.

Nyomtatvány pdf formátumban letölthető innen.

 

Salgótarján, 2020. augusztus 24.             

Manyasz Éva

ügyintéző


Etika vagy hit és erkölcstan - módosítási lehetőség

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. május 20-ig van lehetőségük módosítani az etika vagy a hit- és erkölcstan választott tantárgyat, vagy egyházat a 2020/2021. tanévre. 
Ennek törvényi alapját a Nkt. CXC.törvény 35.§ (1) bekezdése szolgáltatja.  
A változtatáshoz szükséges Nyilatkozatot mellékeljük.  
Kérem Önöket, amennyiben változtatni szeretnének, ennek tényét az osztályfőnöknek mindenképpen írásban  (KRÉTA, közös csoport, stb.) jelezni szíveskedjenek legkésőbb 2020.május 20-ig! A kitöltött és aláírt nyilatkozatot pedig 2020. szeptember 1-én kell az intézményünkbe bejuttatni.

Tisztelettel: Tajtiné Miklós Bernadett s.k.
                   tagintézmény-vezető
Salgótarján, 2020.04.30 

Hit és erkölcstan oktatás, az egyházak bemutatkozása

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium tagintézményeiben hit- és erkölcstan tantárgyat oktató egyházakról: 

-          Magyar Katolikus Egyház

-          Magyarországi Református Egyház

-          Magyarországi Evangélikus Egyház

-          HIT Gyülekezet

Az etika és a hit- és erkölcstan tantárgy közötti  választás megkönnyítéséhez  segítségként közöljük az egyházak rövid tájékoztató filmjét és a hitoktatásról szóló rövid leírást.

Magyar Katolikus Egyház:

Tájékoztató filmje: 

https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk 

Magyarországi Református Egyház: 

Tájékoztató filmje és elérhetősége: 

https://reformatus.hu/oktatas/hittan/?fbclid=IwAR1pdJBsvyYNCOvV6IeC1pkvobHnXTI828isw0QbTb54oBYdGEwMJz4lIzU

Magyarországi Evangélikus Egyház :

Magyarországi Evangélikus Egyház közleménye:

evangélikushittan.png 

Webes elérhetősége: 

https://salgotarjan.egyhazkozseg.hu/ 

 

HIT Gyülekezet Egyház:

HIT Gyülekezet Egyház tájékoztató közleménye:  

HitGyülekezete.pdf 

hiteserkolcstan_plakat.jpg 

Webes elérhetősége: 

http://www.hiteserkolcstan.hu/ 

 

Köszönet ..

Tisztelt Szülők, kedves Kollégák és Diákok!  

Szeretném köszönetemet kifejezni minden érintettnek (pedagógus és alkalmazotti kör - szülő – diák), akik ebben az elmúlt egy hónapban a digitális munkarendben történő oktatás keretei között legjobb tudásuk és képességük szerint helytálltak/helytállnak.  A megváltozott élethelyzet mindenkit érintett/érint (pedagógus – szülő - diák), kihívások elé állított és állít jelenleg is.  A feladat továbbra sem egyszerű. Köszönöm az együttműködést és a rugalmasságot! A további feladatok elvégzéséhez pedig jó egészséget kívánok mindenkinek!

Tajtiné Miklós Bernadett s.k.

tagintézmény-vezető

Salgótarján, 2020.04.15 

Adatkezelési tájékoztató tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során

Tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez szíveskedjenek az alábbi tájékoztató dokumentumokat figyelembe venni !
 
 
ÚTMUTATÓ_DIGITÁLIS_OKTATÁS_ ADATKEZELÉSÉHEZ.pdf
 
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ_Átirat.pdf 

Beiratkozás 2020-2021. tanévre

A dokumentum letölthető és kinyomtatható innen. 

A dokumentum szereplő hivatkozások:

Kréta: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Körzetes iskolák listája : https://kir.hu/kir2_korzet_3h/pub/index

A beiratkozáshoz további tájékoztató dokumentumok tekinthetők meg, illetve tölthetők le:

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolájának beiskolázási körzete  2020_2021 tanév.pdf 

NYILATKOZAT- Életvitelszerű ott lakásról.pdf 

NYILATKOZAT- A gyermek törvényes képviseletéről.pdf 

NYILATKOZAT- egésznapos oktatásról.pdf 

NYILATKOZAT- A hit- és erkölcstan, etika választásához.pdf 

Szándéknyilatkozat.pdf 

KÉRVÉNY- körzeten kívülieknek.pdf 

Gyermekfelügyelet

Kedves Szülők!
Aki a rendkívüli helyzetre való tekintettel, alapos indokkal gyermekfelügyeletet szeretne kérni, kérem, hogy a csatolt formanyomtatványt kitöltve visszaküldeni szíveskedjen a gazdasagi@kodaly-starjan.sulinet.hu e-mail címre. 
A formanyomtatvány letölthető innen
 
Köszönöm: Manyasz Éva
Salgótarján, 2020.03.24  

Egységes távoktatási rendszerünk

Kedves Szülők!

Az intézmény látogatása a tanulók részéről 2020. március 16-tól nem lehetséges. A tantermen kívüli digitális munkarend újdonság mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak. Olyan szituációt élünk meg, amelyben még senkinek sincs gyakorlata! Nevelőtestülettől figyelmet, türelmet, együttműködést és bizonyos fokú rugalmasságot kértem. Számítok az Önök pozitív és segítőkész támogatására is!

Intézményünk a Google classroom online rendszeren keresztül juttatja el a tananyagot a diákok számára, illetve a KRÉTA elektronikus naplót továbbra is vezetjük, vezetnünk kell, hasonlóan az eddigiekhez (tanórák naplózása, házifeladatok rögzítése, értékelések stb.)

Kérem Önöket, egyrészt fokozott figyelemmel kövessék gyermekük otthoni tanulmányait! Segítsék őket egy időbeosztás elkészítésében, melynek fontos része a napi rendszerességű tanulás, a szaktanárok és tanítók számára visszaküldendő feladatok elkészítése. Másrészt kérem, hogy az osztályfőnökök, szaktanárok és tanítók által megjelölt fórumon történő információáramlásban legyenek partnerek gyermekük tanulmányi fejlődésének érdekében.

A tanulmányi feladatok elküldése, az elvégzett házi feladatok visszaküldése javaslom, hogy hétköznapokon 8.00-16.00 óra között történjen.

Továbbra is számítunk az Önök támogató együttműködésére.

Köszönettel: Tajtiné Miklós Bernadett s.k.

Salgótarján, 2020. 03. 18.                                                                                                  tagintézmény-vezető

Koronavírus

Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedése miatt a Kormány 2020. március 16-tól új oktatási forma bevezetéséről döntött. Ettől a naptól kezdve az oktatás tantermen kívül, digitális formában kerül megszervezésre. Kérem, hogy 2020- március 16-án hétfőn a gyermekek ne jelenjenek meg az iskolában.

A fenti intézkedéssel kapcsolatban ügyeleti elhelyezés megszervezésére kerül. Az ügyelet azon tanulók számára szervezik, akiknek szülője, gondviselője olyan munkakörben dolgozik, amelynél nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatellátásuk, valamint egyéb közfeladatok ellátásában és a közellátás biztosításában szükséges a munkavégezésük, és gyermekük elhelyezését nem tudják megoldani.

Az ügyeleti ellátás igénylésének felmérését iskolánk végzi, de a felügyelet megszervezése a tankerületi központ hatáskörébe tartozik.

Kérem, amennyiben gyermeke számára ügyeleti ellátást kér azt az iskola email címére titkari@kodaly-starjan.sulinet.hu írásban, a kérelem pontos indoklásával együtt haladéktalanul szíveskedjenek megküldeni, legkésőbb 2020.március 16-án 9 óráig!

A tananyag kijelölésének-, a tanulási folyamat támogatásának módjáról. eszközeiről és lehetőségeiről a hétfői napon az iskola honlapján tájékoztatjuk Önöket.

Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy a digitális oktatási forma ideje alatt gondoskodjanak arról, hogy gyermekük kerülje a nagyobb csoportos találkozásokat, lehetőleg egyénileg tartsák őket otthon. Felügyeletüket legfeljebb kis csoportokban szervezzék meg, hiszen a kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek.

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a települési önkormányzattal való egyetetés után tudunk tájékoztatást adni.

Megértő együttműködésükre a továbbiakban folyamatosan számítok!

 

            Mravcsik Sándor                                                           Tajtiné Miklós Bernadett s.k.

            intézményvezető                                                                   tagintézmény-vezető

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 16-ára, az egyházak bemutatkozására szervezett szülői értekezlet elmarad. 

A leendő elsősök a 2020-21-es tanévre történő beiratkozáskor nyilatkozhatnak majd az etika, illetve a hit- és erkölcstan tantárgy választásáról. 

A 2020-21-es tanévben 2-8. évfolyam tanuló diákok május 20-ig módosíthatják a két tantárgyra vonatkozó választásukat. 

Megértésüket köszönjük! 

 

Salgótarján, 2020.03.11. 

Mravcsik Sándor

intézményvezető

Koronavírus

Tisztelt Szülők!

 

Kérem Önöket, hogy a koronavírussal összefüggő indokolatlan pánik elkerülése érdekében csak a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalt (https://koronavirus.gov.hu) vegyék figyelembe!

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Tajtiné Miklós Bernadett s.k.

tagintézmény-vezető

Kasza Luca - Becsületes Játék -Fair Play díj

 Kasza Luca (jobbra) testnevelője és edzője, Mrakics Nikolett büszke lehet tanítványára

Kasza Luca (jobbra) testnevelője és edzője, Mrakics Nikolett büszke lehet tanítványára

Nem mindennapi döntést hozott meg a "SAC-os" Kasza Luca, a Salgótarjáni Általános Iskola diákja. Az előző tanévben a balassagyarmati Nagyligeti sportpálya adott otthont a Nógrád megyei általános iskolások többpróba küzdelmeinek. A harmadik korcsoportban volt érdekelt Kasza Luca. Este, a jegyzőkönyvet böngészve örömmel tapasztalta, hogy az abszolút harmadik helyen végzett, ám amikor alaposabban megnézte az eredményeket, feltűnt neki, hogy a távolugráshoz rossz eredményt írtak be. Hatalmas sportszerűségről téve tanúbizonyságot, jelezte a tévedést, holott tudta, hogy ez az érmébe kerül. A SÁI Kodály Zoltán Tagiskolájának tanulója, Mrakics Nikolett tanítványa a csapatban szerzett aranyéremnek, és a felkészítők elismeréseinek örülhet, valamint a mostani országos "Fair Play" díjnak, amelyet Nógrád megyében még nem kapott meg más.

Ünnepvárás 2019

A Salgótarjáni Városi Televízió az advent időszakára új műsorelemmel készült.  Adventi kalendáriumot indított, amelyet „kinyitva” minden este egy-egy ünnepi mesét, verset, történetet hallhatnak a nézők a városban működő általános iskolák tanulóinak előadásában.

A mi iskolánkban is megtörtént a felvétel. A mesebeli környezetben három diákunk varázslatos, szeretetteljes karácsonyi hangulatot teremtett.

Köszönet a versmondóknak és a felkészítő tanároknak:

Horváth Lili 4.b osztály (Földi Gabriella)

Nagy Fruzsina 5.a osztály (Dobosné Máté Rita)

Tóth Anna Zsófia 5.b. (Szikoráné Czitor Éva)

 

 
További képek megtekinthetők itt.

Adventi ünnepség iskolánkban


 
További képek megtekinthetők itt.

Zeneovi 2019

Elektronikus ügyintézés


KAFFEE projekt.
 
Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet (e-ügyintézés)
 
Letölthető :  innen


Kodály Zoltán Tagintézmény