Bejelentkezés


    Kodály

Statisztika

Kodály

Hírek

Tanévzáró hangverseny


 

Meghívó

 A Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája

tisztelettel meghívja 

TANÉVZÁRÓ

HANGVERSENYÉRE 

Ideje:

2018. május 29. 1800 

Helye:

A Salgótarjáni Általános Iskola

Kodály Zoltán Tagiskolája 

Közreműködnek az iskola kórusai, énekes és hangszeres szólistái. 
 

Zene nélkül nincs teljes ember.” 

                Kodály Zoltán 

Ebédbefizetés

EBÉDBEFIZETÉS
 
2018. május 8-án (kedden)
700 - 1000 óráig
1300 – 1630 óráig  
 
2018. május 9-én (szerdán)
700 - 1000 óráig 
1300 – 1630 óráig 
 
 

 
PÓTBEFIZETÉS

2018. május 22-én (kedden)
800 - 1000 óráig 
1300 – 1600 óráig Diákolimpia Városi döntő I. helyezés

Gratulálunk a lányoknak a sikerhez!
 

Nemzetközi siker

Amint arról a korábbiakban hírt adtunk, Rőmer Dávid, iskolánk 7.b osztályos tanulója őszi versenysikere, a nagydíj mellett meghívást kapott Litvániába, Vilniuszba, egy nemzetközi zongoraversenyre. Dávid március 15-én versenyzett. Fellépését komoly siker követte: korcsoportjában II. helyezést ért el (I. díjat nem adtak ki!), valamint elnyert egy újabb versenymeghívást 2019-re, ezúttal Lengyelországba.
Gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rá!
További képek az ifjú művészről megtekinthetők itt. 

Adó 1%

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolánkat támogató

Pro Arte Musica Alapítvány
ebben az évben is fogadja az Önök adójának 1%-át.

Pro Arte Musica Alapítvány

Adószáma: 19161244-1-12

Az előző években és a jövőben is minden befizetett, felajánlott támogatást a gyermekekre, a feltételek javítására fordítunk.

Köszönjük a támogatást!

Az alapítvány nevében:

Somogyiné Quallich Lenke

kuratóriumi elnök

Az adventi koncert pillanatai

 Fotó: Kaspár Gyöngyvér  
További képek megtekinthetők  itt 

Siker !

SIKER !

Rőmer Dávid iskolánk 7.b osztályos diákja novemberben két igen jelentős zongoraversenyen vett részt, nagyszerű eredménnyel.

A VIII. Ferenczy György zongoraversenyen II. helyezést ért el, valamint egy meghívást Vilniusba, Litvániába a Nemzetközi  Chopin Zongoraversenyre.

Ugyancsak novemberben volt az V. Nemzetközi Bartók Béla zongoraverseny, amelyen a zsűri neki ítélte a Nagydíjat.

Tanára: Kovács László

Gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rá !

Szülők-Nevelők Bálja, köszönet

Köszönet a papírgyűjtésért

Tanév rendje 2017-2018

A 2017/2018-AS TANÉV RENDJE

14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018 tanév rendjéről

       Első tanítási nap: 2017. szeptember 01. (péntek)

       Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek). Ezen a napon lesz a végzős diákok ballagása.

       Tanítási napok száma: 180 nap

       Első félév vége: 2018. január 26-ig tart.

       Az iskola 2018 február 02-ig értesíti a tanulókat az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

SZÜNETEK

       Őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017 november 03-ig tart.

Utolsó tanítási nap: 2017.október 27. (péntek), szünet utáni első tanítási nap:
2017.november 06. (hétfő).

       Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart.

Utolsó tanítási nap: 2017. december 22. (péntek), szünet utáni első tanítási nap:
2018. január 03. (szerda).

       Tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 03-ig tart.

Utolsó tanítási nap: 2018. március 28. (szerda), szünet utáni első tanítási nap:
2018. április 04. (szerda).

MÉRÉSEK:

       Idegen nyelvi mérés:                    2018. május 16-án (szerda), 6. és 8. évfolyamokon
angol/német szövegértési készségeit vizsgáló mérés.

       Országos kompetencia mérés: 2018. május 23-án (szerda), 6. és 8. évfolyamokon.

       NETFIT:                                               2018. január 09 és 2018. április 27. között:

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 5 – 8. évfolyamokon

TÉMAHETEK MEGSZERVEZÉSE

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 7.§(4) bekezdése szerint projektoktatást lehetővé tévő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbiakban hirdeti meg:

       Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2018.március 05 és 2018. március 09. között

       Digitális témahét: 2018. április 09.és 2018 április 13 között

 

       Fenntarthatósági témahét: 2018. április 23 és 2018. április 27 között.

Elismerő oklevél az OLVASÓVÁ NEVELÉS terén végzett munkáért

Tankönyv 2017-2018

TÁJÉKOZTATÓ A 2017-2018. TANÉV TANKÖNYVELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti ingyenes tankönyvellátás biztosítása érdekében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása (normatív kedvezmény fő/év, tankönyv támogatás) jelenleg előterjesztési szakaszban van.

A változás miatt előfordulhat, hogy az iskolánk által kiküldött tájékoztatóban megjelölt tankönyvektől egy-két esetben el fogunk térni, ezért kérjük, hogy előre ne vásároljanak tankönyveket a felesleges kiadások elkerülése érdekében.

Tehát iskolánk minden tanulója térítésmentesen kapja meg valamennyi munkatankönyvét és munkafüzetét, abba szabadon dolgozhat, a sajátja marad. A tankönyveit pedig mindenki az iskolai könyvtárból kölcsönzi ki, a tanév végén pedig ugyancsak az iskolai könyvtárba adja le. A könyvtári könyveket év végén jó állapotban kell leadni.                                           

Az első és második évfolyamosok számára az iskola kifogástalan minőségű tankönyveket biztosít, és mivel ez csak új tankönyvvel lehetséges, ezt a meglévő (még nem használt) könyvtári állományból és új tankönyv rendelésével tudja biztosítani az intézmény. Ennek megfelelően a végzős első és második osztályosoktól a használt tankönyveket nem vesszük vissza a könyvtári állományba, azt a tanulók megtarthatják, kártérítésre a szülők nem kötelezhetők.

Az államilag ingyenes tankönyvek – az első és második évfolyamon használtak kivételével – tartós tankönyvként kezelendők, tehát azok az iskolai könyvtár állományát képezik, és a tanulók legkésőbb az utolsó tanítási napon (nem a ballagás napján) kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

A tartós tankönyvek a negyedik használó és legkevesebb négy tanév után selejtezhetők.

 Bakos Györgyi

tankönyvfelelős – könyvtáros tanár

Kalandozások Székelyföldön

 
 
 Iskolánk 76 fő 7. osztályos tanulója 8 kísérő tanárral „Határtalanul”  pályázat  megvalósítása keretében 2017.05.11-14-ig négy napos kiránduláson vesz.

Az utazás programja röviden:

1. nap: Arad: 13 aradi vértanú emlékművének megkoszorúzása
Déva: „Magos Déva vára” és a reneszánsz Magna Kúria megtekintése
Vajdahunyad: Várkastély megtekintése
Szentegyháza: Gyermek Filharmónia tagjaival közös éneklés, beszélgetés

2.nap: Szentegyháza: séta a faluban, Szent András római katolikus templom megtekintése
Hargita: Szekértúra, szalonnasütés, gyógynövény gyűjtögetés, népdalok tanulása,éneklése
Szentegyháza: szentegyházi gyerekekkel közös kulturális est (vetélkedő, társasjáték)

3.nap: Segesvár: városnézés, rendhagyó történelem óra keretében a szabadságharc felidézése
Lövéte: míves székelykapuk megtekintése, (ami a rajzverseny alaptémája), Kisboldogasszonynak szentel római katolikus templom meglátogatása
Székelyudvarhely: Református templom és kollégium, Vármegyeháza megtekintése, Tamási Áron bronzszobránál felolvasás
Szentegyháza: Vitaest a magyarság helyzetéről, székelyföldi autonómiáról.

4.nap:Szentegyháza: Megemlékezés az 1567. május 17-i eseményekről, János Zsigmond fejedelemről
Parajd: Sóbánya meglátogatása, a só kialakulásának geológiai körülményei. A népi sós iszapfürdő kipróbálása.
Korond: séta a faluban és a vásárban. Az unitárius templom felkeresése, székely kapuk megtekintése.

A kodályosok Erdélyben

A kodályosok Erdélyben
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel – nyílt pályázatot hirdetett a 2015/2016-os tanévre. Intézményünk élt a nagyszerű lehetőséggel, pályáztunk és nyertünk. 2016. május 13-16-ig, 68 fő hetedik évfolyamos diák és 8 fő kísérő pedagógus vehetett részt egy csodálatos 4 napos tanulmányi kiránduláson: Erdélyi sóút vándorai a Kodályból programon.


\n \n


Ökoiskola lettünk

Örömmel tudatjuk, hogy iskolánknak sikerült elérnie az "Ökoiskola" címet

 

Az oklevél letölthető innen 

Kodály Zoltán Tagintézmény