Bejelentkezés


    Kodály

Statisztika

Kodály

Hírek

Ebédbefizetés

EBÉDBEFIZETÉS
 
2018. október 9-én (kedden)
700 - 1000 óráig
1300 – 1630 óráig
 
 
2018. október 10-én (szerdán)
700 - 1000 óráig 
1300 – 1630 óráig 
 
 
PÓTBEFIZETÉS

2018. október 18-án (csütörtökön)
800 - 1000 óráig
1300 - 1600 óráig 

Tanév rendje 2018-2019

A 2018/2019-ES TANÉV RENDJE

14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet a 2018/2019 tanév rendjéről

       Első tanítási nap2018. szeptember 03. (hétfő)

       Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. (péntek). Ezen a napon lesz a végzős diákok ballagása.

       Tanítási napok száma: 181 nap

       Első félév vége: 2019. január 25-ig tart.

       Az iskola 2019 február 01-ig értesíti a tanulókat az első félévben elért tanulmányi eredményekről

       A nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az ált. iskolában

6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből

1 tanítás nélküli munkanap progamjáról a DÖK dönt,

1 nap kizárólag pályaorientációs célra használható fel 

 

SZÜNETEK

       Őszi szünet: 2018. október 26-tól 2018 november 05-ig tart.

Utolsó tanítási nap: 2018.október 26. (péntek), szünet utáni első tanítási nap:
2018.november 05. (hétfő).

       Téli szünet: 2018. december 21-től 2019. január 03-ig tart.

Utolsó tanítási nap: 2018. december 21. (péntek), szünet utáni első tanítási nap
2019. január 03. (csütörtök).

       Tavaszi szünet: 2019. április 17-től 2019. április 23-ig tart.

Utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda), szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 23. (szerda).  

TÉMAHETEK: 

        Pénz7: 2019. február 25 és 2019. március 01 között

        Fenntarthatósági témahét: 2019. március 18  és 2019. március 22 között 

        Digitális témahét: 2019. április 08 és 2019. április 12 között 

ORSZÁGOS MÉRÉSEK:  

    Idegen nyelvi mérés:  6. és 8. évfolyamokon : 2019. május 22-én

    Országos kompetencia mérés  6. és 8. évfolyamokon : 2019. május 29-én

 

Zeneovi 2018

Idegen nyelvi mérés

Idegen nyelvi mérés eredményei megtekinthetők itt.

 

Letöltés

Étkezési igényfelmérés

Tisztelt Szülők!

 

A tanév utolsó hetében kiadásra került a 2018/2019-es tanévre vonatkozó „Étkezési igényfelmérés”. Aki nem tudta a igénylő lapot határidőre leadni azt kérem, hogy az innen letölthető nyomtatványt minél előbb juttassa vissza az iskolába.

Személyesen szerdai napokon 8.00 – 12.00-ig Elektronikusan gazdasagi@kodaly-starjan.sulinet.hu e-mail címre,

vagy a 06/20-7760929-es telefonszámra sms-ben.

 

Salgótarján, 2018. június 26.

 

Köszönettel:

Manyasz Éva

 

A nyomtatvány letölthető innen (.docx) :  

vagy innen (.pdf) kiterjesztéssel.

Letöltés

Tankönyv 2017-2018

TÁJÉKOZTATÓ A 2017-2018. TANÉV TANKÖNYVELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti ingyenes tankönyvellátás biztosítása érdekében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosítása (normatív kedvezmény fő/év, tankönyv támogatás) jelenleg előterjesztési szakaszban van.

A változás miatt előfordulhat, hogy az iskolánk által kiküldött tájékoztatóban megjelölt tankönyvektől egy-két esetben el fogunk térni, ezért kérjük, hogy előre ne vásároljanak tankönyveket a felesleges kiadások elkerülése érdekében.

Tehát iskolánk minden tanulója térítésmentesen kapja meg valamennyi munkatankönyvét és munkafüzetét, abba szabadon dolgozhat, a sajátja marad. A tankönyveit pedig mindenki az iskolai könyvtárból kölcsönzi ki, a tanév végén pedig ugyancsak az iskolai könyvtárba adja le. A könyvtári könyveket év végén jó állapotban kell leadni.                                           

Az első és második évfolyamosok számára az iskola kifogástalan minőségű tankönyveket biztosít, és mivel ez csak új tankönyvvel lehetséges, ezt a meglévő (még nem használt) könyvtári állományból és új tankönyv rendelésével tudja biztosítani az intézmény. Ennek megfelelően a végzős első és második osztályosoktól a használt tankönyveket nem vesszük vissza a könyvtári állományba, azt a tanulók megtarthatják, kártérítésre a szülők nem kötelezhetők.

Az államilag ingyenes tankönyvek – az első és második évfolyamon használtak kivételével – tartós tankönyvként kezelendők, tehát azok az iskolai könyvtár állományát képezik, és a tanulók legkésőbb az utolsó tanítási napon (nem a ballagás napján) kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

A tartós tankönyvek a negyedik használó és legkevesebb négy tanév után selejtezhetők.

 Bakos Györgyi

tankönyvfelelős – könyvtáros tanár

Kodály Zoltán Tagintézmény