Bejelentkezés


  Kodály

Statisztika

Kodály

Hírek

ÚJ! Oktatás 2021.05.10-től

 A tájékoztató letölthető innen.

Pályázat, Tagintézmény-vezető

Salgótarjáni Tankerületi Központ

 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája

Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására. 

A pályazati részletes tájékoztató letölthető innen. 

Beíratkozás 2021-2022-es tanévre

 
 

A tájékoztatás letölthető:  innen 

A Kréta elérés:  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Titkárság levelezési címe: titkari@kodaly-starjan.edu.hu

 


További letölthető dokumentumok

 

 

A Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolájának beiskolázási körzetei a 2021/2022. tanévre  

 

NYILATKOZAT életvitelszerű ott lakásról 

 

Beiratkozási KÉRVÉNY körzeten kívülieknek 

 

NYILATKOZAT A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL 

 

Beiratkozási Nyilatkozat Etika Hit-és_erkölcstan oktatásról 

 

Szándéknyilatkozat zenei osztályban való képzésről 

 

Étkezési nyilatkozat 

 

Nyilatkozat egésznapos oktatásról 

  

Tájékoztató hit- és erkölcstan oktatásról a 2021-2022-es tanévben

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium tagintézményeiben hit- és erkölcstan tantárgyat oktató egyházakról:
- Magyar Katolikus Egyház
- Magyarországi Református Egyház
- Magyarországi Evangélikus Egyház
- HIT Gyülekezete

Az etika és a hit- és erkölcstan tantárgy közötti választás megkönnyítéséhez segítségként közöljük az egyházak rövid tájékoztató filmjét és a hitoktatásról szóló rövid leírást.

Magyar Katolikus Egyház tájékoztatója:

http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html (az egyházmegye honlapjának hitoktatásról szóló füle);
https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk (videó)

Magyarországi Református Egyház Tájékoztatója:

https://reformatus.hu/oktatas/hittan/?fbclid=IwAR1pdJBsvyYNCOvV6IeC1pkvobHnXTI828isw0QbTb54oBYdGEwMJz4lIzU

Magyarországi Evangélikus Egyház tájékoztatója:

Evangelikus Egyház bemutatkozása
Evangélikus hittan

HIT Gyülekezete tájékoztatója:
Tanterv - Hit és erkölcstan - Hit Gyülekezete
A Hit Gyülekezete tájékoztatója 

Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola

 

 


Letölthető: 

BeíratkozásaVácziba.pdf 

zenehatásai2021.pdf  

Tavaszi szünet 2021

Tisztelt Szülők !
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a
tavaszi szünet 2021.április 1-jétől 2021.április 6.ig tart. Ezidő alatt a digitális oktatás és az ügyelet szünetel. Az online oktatás a szünet után 2021.április 7-én folytatódik, ügyeletet is biztosítunk.
 
A jelenléti oktatás visszaállítására előre láthatólag 2021. április 19-én kerül sor.
 
 
Salgótarján, 2021.március 30.
Mravcsik Sándor
intézményvezető
 
  
 
A tavaszi szünettel kapcsolatos tájékoztató letölthető innen.

Ebédfizetés március

Étkezési igény

Tisztelt Szülők!

Étkezési igény esetén a kitöltött igénylőlapot 2021. március 8. 10.00 óráig visszaküldeni szíveskedjenek a kodaly.etkezes@gmail.com e-mail címre.

 Manyasz Éva

+36207760929

A nyomtatvány letölthető innen. 

Digitális oktatás 2021.03.08-tól (változás !)

Tisztelt Szülők!

 A koronavírus terjedése miatt, a Kormány elrendelése alapján 2021. március 8-tól az oktatás tantermen kívül, digitális formában kerül megszervezésre. Kérem, hogy 2021. március 8-án hétfőtől, 2021. április 6-ig a gyermekek ne jelenjenek meg az iskolában! Jelenlegi ismereteink szerint a digitális oktatás utáni első tanítási nap 2021. április 7. szerda.

A fenti intézkedéssel kapcsolatban ügyeleti elhelyezés kerül megszervezésére. Az ügyelet azon tanulók számára szervezik, akiknek különösen indokolt, szüleik gyermekük elhelyezését nem tudják megoldani.

A Kormány a 111/2021.(III.6.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében – tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed, felkéri a szülőket, hogy gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különös munkavégzés, védekezésben való részvétel – esetén vegyék igénybe!

Kérem, amennyiben gyermeke számára ügyeleti ellátást kér, azt a KRÉTA ÜZENETEK-en keresztül, vagy az adott iskola email címére, írásban, a kérelem pontos indoklásával együtt szíveskedjenek megküldeni! Az ügyeletet 7.30-tól 16.00 óráig biztosítjuk.

A tanulás órarend szerint a Google Classroom felületén fog történni, a tanulóknak be kell jelentkezniük a felületre és követniük kell a tanítási nap eseményeit. A digitális óráról való hiányzás egyenértékű a jelenléti oktatásról való hiányzással.

Az étkezés megszervezéséről a továbbiakban tájékoztatjuk a szülőket. A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a települési önkormányzattal való egyeztetés után tudunk tájékoztatást adni.

Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy a digitális oktatási forma ideje alatt gondoskodjanak arról, hogy gyermekük kerülje a csoportos találkozásokat, egyénileg tartsák őket otthon! Megértő együttműködésükre a továbbiakban folyamatosan számítok!

Salgótarján, 2021.03.06.

Mravcsik Sándor sk.

Intézményvezető

A tájékoztatás letölthető innen. 

A nehézségek ellenére is bizonyítottak a salgótarjáni diákok

A koronavírus-járvány rányomta a bélyegét az előző tanév diákolimpiai és egyesületi versenyire is. Ennek ellenére számos salgótarjáni fiatal érdemelte ki a Jó tanuló, jó sportoló címet.

A díjazott diákok

 Kodály Zoltán tagiskola: Kasza Luca (atlétika), Kiss Dalma (atlétika), Tóth Luca Sarolta (atlétika). 

 A részletes cikk megtekinthető a NOOL Nógrád megyei hírportálon 

https://www.nool.hu/sport/helyi-sport/a-nehezsegek-ellenere-is-bizonyitottak-a-salgotarjani-diakok-3698395/ 

Igazgatói utasítás

Fontos információ!

Igazgatói utasítás megtekinthető, letölthető  innen.

Étkezési díj befizetés

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre való tekintettel a szülők étkezési díjat sem fizethetnek személyesen.

Lehetőség van az átutalásos fizetésre, melyhez a nyilatkozat az iskola honlapján található (http://www.kodaly-starjan.sulinet.hu). Az átutalásos számla küldésének feltétele ennek kitöltése, és a megadott e-mail címre történő eljuttatása (aki ezt még nem tette meg), 2020.10.15-ig.

Amennyiben nem tud élni ezzel a fizetési lehetőséggel készpénzben is rendezheti az étkezési díjat, melyet a gyermekkel tud bejuttatni az iskolába a megadott fizetőnapon. A pontos összegről tájékoztatást tudok adni minden munkanapon 8.00 – 9.00 óra közt a 20/7760929-es telefonszámon.

Ha ezt a lehetőséget választja a kiírt fizetőnapot feltétlenült tartsa be!

 

Köszönettel:  Manyasz Éva ügyintéző

Étkezési díj átutalással

Tisztelt Szülő!

Kérem, hogy amennyiben az étkezési térítési díjat átutalással szeretné rendezni a csatolt nyomtatvány kitöltve 

2020. szeptember 11-ig a gazdasagi@kodaly-starjan.sulinet.hu e-mail címre visszaküldeni szíveskedjen.

Köszönettel: Manyasz Éva 

(20/7760929)

A nyomtatvány letölthető innen. 

Rendelkezés 2020.10.01-től

Tisztelt Szülők! 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelet alapján együttműködésüket kérem a következőkben:

*    Az intézmény területén csak az itt foglalkoztatott személyek, tanulók, javítási- és karbantartási munkákat végzők, jogszabályon alapuló kötelezettséget teljesítők tartózkodhatnak. Érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

*    A felsorolt személyek az épületbe csak akkor léphetnek be, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket: 37,8 °C.

*    Az intézménybe történő belépés során, annak a tanulónak, akinek testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a fent említett értéket, a többi tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt/törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük.

*    A tanulót kísérő nagykorú személy maszk viselése mellett a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be. 

A Kormányrendelet hatályba lépése: 2020.10.01. 

Együttműködésüket köszönöm! 

 

Salgótarján, 2020. 09.30.   

       Póczos Zsóka sk.

mb. tagintézmény-vezető

 Letölthető innen

Intézkedési terv kiegészítés

Tisztelt Szülők! 

Magyarország és a magyar egészségügy is a járványügyi készültség állapotában van.
A járványügyi szabályok napról-napra szigorodnak. 

A vírusfertőzések létszámadatainak növekedése végett, a vírus átadásának megakadályozása érdekében, valamint intézményünk magas tanulói- és alkalmazotti létszáma miatt 2020. szeptember 24-től kérem, hogy a közösségi tereken (folyosó, aula) az alsó tagozatos tanulók is viseljék a szájat és orrot eltakaró maszkot!
A tanítónénikkel együttműködve segítség gyermekeiket és neveljük őket arra, hogyan kell a járványügyi előírásokat betartani, hogyan kell helyesen, megfelelően használni a szájmaszkot.

 Együttműködésüket köszönöm!  

Salgótarján, 2020. 09. 24. 

       Póczos Zsóka sk.

mb. tagintézmény-vezető 

A tájékoztató letölthető innen. 

 

Intézkedési terv kiegészítése

Tisztelt Szülők! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. szeptember 7-én kiadott Intézkedési Terv kiegészítésével és módosításával összhangban Iskolánk Intézkedési terve is változik az alábbiak szerint:

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A szülőknek, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, járványügyi megfigyelést feloldó határozatot, igazolást, zárjelentést az épületbe való belépéskor kell bemutatni. 

Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.

 Az általános iskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg fel kell függeszteni. 

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

 Családi program esetén a 3 napos szülői igazolásra vonatkozó kérelmet a program előtt kell leadni az osztályfőnöknek.

 Salgótarján, 2020. 09. 08.    

Együttműködésüket köszönöm!  

       Póczos Zsóka sk.

mb. tagintézmény-vezető

A dokumentum letölthető és kinyomtatható innen.

Tanévnyitó 2020.09.01

COVID-19 intézkedési terv

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ

ELJÁRÁSREND

 

SZÜLŐKNEK:

 •   A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 •  Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy szeptember 1-jét megelőző két hétben

 

·         voltak-e külföldön,

·         a gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?

 

 •  A tanév során a szülő köteles tájékoztatni az iskolát a gyermek esetleges külföldi utazásáról.
 •  A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 •  A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amit a betegség utáni első napon be kell mutatnia.
 •  A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 •  Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 •  Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 Vagyis:  

 •  
  • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé! 
 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. A szülők gyermekeiket az iskola bejáratáig kísérhetik és a tanítás befejeztével is ott kell várakozniuk a járványügyi szabályokat betartva. (maszk, távolság tartás).
 • Ügyintézés esetén az iskola területén a maszk használata kötelező, belépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen!
 •  A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
 • Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta felülete.
 • Ebédpénzfizetés az eddigi szokásnak megfelelően, a kijelölt napokon készpénzes befizetéssel történik a járványügyi előírások betartásával (maszk, távolság tartás).

 

Az eljárásrend visszavonásig érvényes.                                                      

Salgótarján, 2020. augusztus 31.

                                     Póczos Zsóka

mb. tagintézmény-vezető

 A dokumentum letölthető, illetve kinyomtatható innen.

           

Étkezési nyomtatvány


Tisztelt Szülők!

A mellékelt nyomtatványt kérem,  kitöltve juttassák vissza az iskolába legkésőbb 2020. szeptember 01 8.00 óráig. (gazdasagi@kodaly-starjan.sulinet.hu)

A nyomtatvány az iskola portáján és a facebook oldalán (https://www.facebook.com/Salg%C3%B3tarj%C3%A1ni-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-Kod%C3%A1ly-Zolt%C3%A1n-Tagiskol%C3%A1ja-762670874097185)

 is megtalálható.                                                                                                 

Azok is legyenek kedvesek kitölteni a nyomtatványt, akik nem kívánnak étkezést igénybe venni.

Nyomtatvány word formátumban letölthető innen.

Nyomtatvány pdf formátumban letölthető innen.

 

Salgótarján, 2020. augusztus 24.             

Manyasz Éva

ügyintéző


Etika vagy hit és erkölcstan - módosítási lehetőség

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. május 20-ig van lehetőségük módosítani az etika vagy a hit- és erkölcstan választott tantárgyat, vagy egyházat a 2020/2021. tanévre. 
Ennek törvényi alapját a Nkt. CXC.törvény 35.§ (1) bekezdése szolgáltatja.  
A változtatáshoz szükséges Nyilatkozatot mellékeljük.  
Kérem Önöket, amennyiben változtatni szeretnének, ennek tényét az osztályfőnöknek mindenképpen írásban  (KRÉTA, közös csoport, stb.) jelezni szíveskedjenek legkésőbb 2020.május 20-ig! A kitöltött és aláírt nyilatkozatot pedig 2020. szeptember 1-én kell az intézményünkbe bejuttatni.

Tisztelettel: Tajtiné Miklós Bernadett s.k.
                   tagintézmény-vezető
Salgótarján, 2020.04.30 

Hit és erkölcstan oktatás, az egyházak bemutatkozása

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium tagintézményeiben hit- és erkölcstan tantárgyat oktató egyházakról: 

-          Magyar Katolikus Egyház

-          Magyarországi Református Egyház

-          Magyarországi Evangélikus Egyház

-          HIT Gyülekezet

Az etika és a hit- és erkölcstan tantárgy közötti  választás megkönnyítéséhez  segítségként közöljük az egyházak rövid tájékoztató filmjét és a hitoktatásról szóló rövid leírást.

Magyar Katolikus Egyház:

Tájékoztató filmje: 

https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk 

Magyarországi Református Egyház: 

Tájékoztató filmje és elérhetősége: 

https://reformatus.hu/oktatas/hittan/?fbclid=IwAR1pdJBsvyYNCOvV6IeC1pkvobHnXTI828isw0QbTb54oBYdGEwMJz4lIzU

Magyarországi Evangélikus Egyház :

Magyarországi Evangélikus Egyház közleménye:

evangélikushittan.png 

Webes elérhetősége: 

https://salgotarjan.egyhazkozseg.hu/ 

 

HIT Gyülekezet Egyház:

HIT Gyülekezet Egyház tájékoztató közleménye:  

HitGyülekezete.pdf 

hiteserkolcstan_plakat.jpg 

Webes elérhetősége: 

http://www.hiteserkolcstan.hu/ 

 

Adatkezelési tájékoztató tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során

Tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez szíveskedjenek az alábbi tájékoztató dokumentumokat figyelembe venni !
 
 
ÚTMUTATÓ_DIGITÁLIS_OKTATÁS_ ADATKEZELÉSÉHEZ.pdf
 
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ_Átirat.pdf 

Beiratkozás 2020-2021. tanévre

A dokumentum letölthető és kinyomtatható innen. 

A dokumentum szereplő hivatkozások:

Kréta: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Körzetes iskolák listája : https://kir.hu/kir2_korzet_3h/pub/index

A beiratkozáshoz további tájékoztató dokumentumok tekinthetők meg, illetve tölthetők le:

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolájának beiskolázási körzete  2020_2021 tanév.pdf 

NYILATKOZAT- Életvitelszerű ott lakásról.pdf 

NYILATKOZAT- A gyermek törvényes képviseletéről.pdf 

NYILATKOZAT- egésznapos oktatásról.pdf 

NYILATKOZAT- A hit- és erkölcstan, etika választásához.pdf 

Szándéknyilatkozat.pdf 

KÉRVÉNY- körzeten kívülieknek.pdf 

Gyermekfelügyelet

Kedves Szülők!
Aki a rendkívüli helyzetre való tekintettel, alapos indokkal gyermekfelügyeletet szeretne kérni, kérem, hogy a csatolt formanyomtatványt kitöltve visszaküldeni szíveskedjen a gazdasagi@kodaly-starjan.sulinet.hu e-mail címre. 
A formanyomtatvány letölthető innen
 
Köszönöm: Manyasz Éva
Salgótarján, 2020.03.24  

Egységes távoktatási rendszerünk

Kedves Szülők!

Az intézmény látogatása a tanulók részéről 2020. március 16-tól nem lehetséges. A tantermen kívüli digitális munkarend újdonság mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak. Olyan szituációt élünk meg, amelyben még senkinek sincs gyakorlata! Nevelőtestülettől figyelmet, türelmet, együttműködést és bizonyos fokú rugalmasságot kértem. Számítok az Önök pozitív és segítőkész támogatására is!

Intézményünk a Google classroom online rendszeren keresztül juttatja el a tananyagot a diákok számára, illetve a KRÉTA elektronikus naplót továbbra is vezetjük, vezetnünk kell, hasonlóan az eddigiekhez (tanórák naplózása, házifeladatok rögzítése, értékelések stb.)

Kérem Önöket, egyrészt fokozott figyelemmel kövessék gyermekük otthoni tanulmányait! Segítsék őket egy időbeosztás elkészítésében, melynek fontos része a napi rendszerességű tanulás, a szaktanárok és tanítók számára visszaküldendő feladatok elkészítése. Másrészt kérem, hogy az osztályfőnökök, szaktanárok és tanítók által megjelölt fórumon történő információáramlásban legyenek partnerek gyermekük tanulmányi fejlődésének érdekében.

A tanulmányi feladatok elküldése, az elvégzett házi feladatok visszaküldése javaslom, hogy hétköznapokon 8.00-16.00 óra között történjen.

Továbbra is számítunk az Önök támogató együttműködésére.

Köszönettel: Tajtiné Miklós Bernadett s.k.

Salgótarján, 2020. 03. 18.                                                                                                  tagintézmény-vezető

Koronavírus

Tisztelt Szülők!

A koronavírus terjedése miatt a Kormány 2020. március 16-tól új oktatási forma bevezetéséről döntött. Ettől a naptól kezdve az oktatás tantermen kívül, digitális formában kerül megszervezésre. Kérem, hogy 2020- március 16-án hétfőn a gyermekek ne jelenjenek meg az iskolában.

A fenti intézkedéssel kapcsolatban ügyeleti elhelyezés megszervezésére kerül. Az ügyelet azon tanulók számára szervezik, akiknek szülője, gondviselője olyan munkakörben dolgozik, amelynél nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatellátásuk, valamint egyéb közfeladatok ellátásában és a közellátás biztosításában szükséges a munkavégezésük, és gyermekük elhelyezését nem tudják megoldani.

Az ügyeleti ellátás igénylésének felmérését iskolánk végzi, de a felügyelet megszervezése a tankerületi központ hatáskörébe tartozik.

Kérem, amennyiben gyermeke számára ügyeleti ellátást kér azt az iskola email címére titkari@kodaly-starjan.sulinet.hu írásban, a kérelem pontos indoklásával együtt haladéktalanul szíveskedjenek megküldeni, legkésőbb 2020.március 16-án 9 óráig!

A tananyag kijelölésének-, a tanulási folyamat támogatásának módjáról. eszközeiről és lehetőségeiről a hétfői napon az iskola honlapján tájékoztatjuk Önöket.

Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy a digitális oktatási forma ideje alatt gondoskodjanak arról, hogy gyermekük kerülje a nagyobb csoportos találkozásokat, lehetőleg egyénileg tartsák őket otthon. Felügyeletüket legfeljebb kis csoportokban szervezzék meg, hiszen a kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek.

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a települési önkormányzattal való egyetetés után tudunk tájékoztatást adni.

Megértő együttműködésükre a továbbiakban folyamatosan számítok!

 

            Mravcsik Sándor                                                           Tajtiné Miklós Bernadett s.k.

            intézményvezető                                                                   tagintézmény-vezető

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 16-ára, az egyházak bemutatkozására szervezett szülői értekezlet elmarad. 

A leendő elsősök a 2020-21-es tanévre történő beiratkozáskor nyilatkozhatnak majd az etika, illetve a hit- és erkölcstan tantárgy választásáról. 

A 2020-21-es tanévben 2-8. évfolyam tanuló diákok május 20-ig módosíthatják a két tantárgyra vonatkozó választásukat. 

Megértésüket köszönjük! 

 

Salgótarján, 2020.03.11. 

Mravcsik Sándor

intézményvezető

Koronavírus

Tisztelt Szülők!

 

Kérem Önöket, hogy a koronavírussal összefüggő indokolatlan pánik elkerülése érdekében csak a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalt (https://koronavirus.gov.hu) vegyék figyelembe!

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Tajtiné Miklós Bernadett s.k.

tagintézmény-vezető

Elektronikus ügyintézés


KAFFEE projekt.
 
Elektronikus ügyintézés felhasználói segédlet (e-ügyintézés)
 
Letölthető :  innen


Kodály Zoltán Tagintézmény