Bejelentkezés


    Kodály

Statisztika

KodályDrámapedagógia

Kód: 384 Dátum: 2018-01-11 10:33:37

Drámapedagógia

 

2012-13-as tanévtől a választható tantárgyakból iskolánk a drámát választotta. Tantestületünk felismerte a dráma személyiségformáló erejét, így a tanítványainknak lehetőségük van a nem tagozatos osztályokban az 1-6. évfolyamon, heti 1 órában a drámaoktatásra. A zenei tagozaton a magas óraszám miatt sajnos erre csak az 5. évfolyamon van lehetőség.

A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek során a cselekvő ember, vagy gyermek ismeretei, képességei és társas kapcsolatai a nevelő által irányított és a társakkal végzett közös dramatikus játékok során fejlődnek. A drámapedagógia eszköze a drámajáték.

A drámajátékok fejlesztő hatása abban rejlik, hogy cselekvést, aktív közreműködést követelnek minden résztvevőtől. A résztvevők e cselekvések során elképzelt körülmények között valóságos érzelmeket élnek át, így a drámajátékok átmenetet képeznek a konkrét tapasztalástól az elvont tapasztaláshoz vezető úton.

 

A jól alkalmazott dramatikus nevelés elősegíti:

  • a közösségben, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásának serkentését;
  • ön- és társismeretének gazdagodását;
  • alkotóképességének, önálló, rugalmas gondolkodásának fejlődését;
  • összpontosított, megtervezett munkára való szoktatását;
  • testi, térbeli biztonságának javulását, időérzékének fejlődését;
  • mozgásának és beszédének tisztaságát, kifejező voltát.

 

A drámajáték által nemcsak értelmi képességeik, de érzelmi életük, is gazdagodik, személyiségük a világra nyitott, kiegyensúlyozott, derűs lesz.

Kodály Zoltán Tagintézmény