Bejelentkezés


    Kodály

Statisztika

Kodály

Határtalanul 2018 (Felvidék)

Kód: 401 Dátum: 2018-06-23 00:23:14

Határtalanul 2018 (Kirándulás a Felvidéken)

 

1. Nap
Közel 5 órás utazás után értünk Pozsonyba. Itt találkoztunk az idegenvezetőnkkel.  A városnézést a Szent Márton dómtól kezdtük, ahol a Habsburg-házi királyokat koronázták meg.  Ezután az Érseki Palotához mentünk, ahol és az osztrák uralkodó és I.Ferenc békeegyezményt írt alá 1805-ben, majd a rokokó stílusú Mirbach Palota, az Egyetemi könyvtár, az Óvárosháza, a Roland-kút és a Mihály-kapu megtekintése következett. Ezután látogattunk el a Magyar Tanítási nyelvű Alapiskola és Gimnáziumba. Végül a Duna fölé magasodó Várat tekintettük meg. Innen Dévénybe utaztunk, ahol túrát tettünk a Várhoz, amely a Duna és a Morva összefolyásánál egy sziklaszirten áll. Végül szálláshelyünkre, Diószegre érkeztünk. 
 

 

2. nap
Bajmócon a várkastélyt tekintettük meg, mely többek között a Thurzó és Pálffy család birtokolt, s a francia várkastélyok hangulatát idézi. Megnéztük a Felvidék legöregebb fáját, Mátyás király hársfáját is. Körmöcbányán a csengő ezüst és aranypénz verésének történetével és a Vörös toronnyal ismerkedtünk meg. Ezt követően Zólyomba utaztunk, ahol a várban, amely eredeti, sértetlen állapotban maradt fent, Balassi emléktábláját is láthattuk. Besztercebányán a Thurzó és a Beniczky házat, valamint a vártemplomot tekintettük meg.
 
 

 

3. nap
Első állomásunkon, Galánta volt, ami Kodály Zoltán gyermekkorának helyszíne. Itt iskolánk névadójának emlékművénél koszorúztunk és énekeltünk is. Ezután Deákiba utaztunk, ahol a románkori, egykori bencés kolostorhoz tartozó templomot néztük meg. A hagyomány szerint a bencés szerzetesek itt írták a Halotti Beszéd szövegét, innen került elő a Pray-kódex, ami ezt tartalmazza. Innen Lévára utaztunk, ahol a város legfőbb nevezetességét a 13. századból származó romokat és a Dobó-kastély néven ismert erődöt láttuk. A vár területén lévő Barsi Múzeumban a környék archeológiai, történelmi, honismereti és természettudományi érdekességeivel ismerkedtünk meg. Következő megállónk Garamszentbenedek, a bencések legendás hírű vártemploma és kolostora volt. Selmecbányai sétánk során a Szt. Katalin templomot, a Szentháromság szobrot, a városháza épületét és a bányászati akadémiát érintettük.
 
 

4.nap
Elsőként Trencsénbe utaztunk. A város fejlődését leginkább Csák Máténak köszönhette. Az ő egykori vára ma a Trencséni Múzeum kiállításának ad otthont. Megnéztük a Piarista templomot, a Városi tornyot és a zsinagógát is. Innen Trencséntornyosra utaztunk, ami a Rákóczi- szabadságharc e egyik döntő fontosságú csatájának helyszíne volt. Délután Beckó várának romjaihoz túráztunk. Kirándulásunk utolsó helyszíne Nagyszombat volt. Belvárosi sétánk során a ferences templomot, a Trinitárius templomot, a színház és a városháza épületét érintettük. Innen már hazafelé indultunk. Este 8 órára értünk Salgótarjánba. 

 

 

 

A kirándulásról egy rövid videó tekinthető meg (2018): 


A videót összeállította : Kisbali Bence iskolánk volt tanulója.

********************************************************************************************************************************************

Kalandozások Székelyföldön 2017

Kód: 368 Dátum: 2017-05-11 08:22:04

 
 
 Iskolánk 76 fő 7. osztályos tanulója 8 kísérő tanárral „Határtalanul”  pályázat  megvalósítása keretében 2017.05.11-14-ig négy napos kiránduláson vesz.

Az utazás programja röviden:

1. nap: Arad: 13 aradi vértanú emlékművének megkoszorúzása
Déva: „Magos Déva vára” és a reneszánsz Magna Kúria megtekintése
Vajdahunyad: Várkastély megtekintése
Szentegyháza: Gyermek Filharmónia tagjaival közös éneklés, beszélgetés

2.nap: Szentegyháza: séta a faluban, Szent András római katolikus templom megtekintése
Hargita: Szekértúra, szalonnasütés, gyógynövény gyűjtögetés, népdalok tanulása,éneklése
Szentegyháza: szentegyházi gyerekekkel közös kulturális est (vetélkedő, társasjáték)

3.nap: Segesvár: városnézés, rendhagyó történelem óra keretében a szabadságharc felidézése
Lövéte: míves székelykapuk megtekintése, (ami a rajzverseny alaptémája), Kisboldogasszonynak szentel római katolikus templom meglátogatása
Székelyudvarhely: Református templom és kollégium, Vármegyeháza megtekintése, Tamási Áron bronzszobránál felolvasás
Szentegyháza: Vitaest a magyarság helyzetéről, székelyföldi autonómiáról.

4.nap:Szentegyháza: Megemlékezés az 1567. május 17-i eseményekről, János Zsigmond fejedelemről
Parajd: Sóbánya meglátogatása, a só kialakulásának geológiai körülményei. A népi sós iszapfürdő kipróbálása.
Korond: séta a faluban és a vásárban. Az unitárius templom felkeresése, székely kapuk megtekintése.

A videó megtekinthető (2017):

********************************************************************************************************************************************

Kirándulás Erdélyben 2016

Kód: 346 Dátum: 2018-10-26 10:07:44

 

A kodályosok Erdélyben
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel – nyílt pályázatot hirdetett a 2015/2016-os tanévre. Intézményünk élt a nagyszerű lehetőséggel, pályáztunk és nyertünk. 2016. május 13-16-ig, 68 fő hetedik évfolyamos diák és 8 fő kísérő pedagógus vehetett részt egy csodálatos 4 napos tanulmányi kiránduláson: Erdélyi sóút vándorai a Kodályból programon.

A video megtekinthető itt

********************************************************************************************************************************************

A kodályosok Erdélyben 2015

Kód: 135 Dátum: 2018-10-26 10:19:34


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel nyílt pályázatot hirdetett a 2014/2015.tanévre is. A nagyszerű lehetőséggel éltünk. Pályáztunk és nyertünk. 
2015. május 7-9-ig 62 fő hetedik évfolyamos diák 7 fő pedagógus kíséretével vehet részt a Villámlátogatás Erdélyben c. programon.

1. nap

A kora reggeli órákban iskolánk elől elindulunk erdélyi kirándulásunkra. Az úton kiselőadásokat hallgatunk Székelyföld természeti kulturális örökségéről és az erdélyi magyarság helyzetéről. A határon átérve első megállónk Nagyvárad. Városnézés: katolikus székesegyház, melyet László király alapított. A legenda szerint a király a templomban van eltemetve. Itt őrzik ereklyéjét - egy darabot koponyacsontjából - és hermáját. Római katolikus püspöki palota, Fekete Sas Palota, Ady Endre Múzeum. Ezt követően Nagysándor József honvédtábornok – aradi vértanú – emléktáblájánál koszorúzással emlékezünk az Aradon kivégzett honvédtábornokokra. Folytatjuk a nagyváradi városnézést, megnézzük Petőfi mellszobrát, ellátogatunk a Kanonok sorra valamint Rulikowsky Kázmér sírjához. A sírnál egy előadást hallgatunk meg a szabadságharc fegyvereiről tanultakról.
Továbbutazunk, a Király-hágón át vezet utunk, a Magyar királyság és az
Erdélyi-fejedelemség egykori határán keresztül. Itt megállunk, és továbbutazás előtt felidézzük az erről tanultakat.
Ezt követően villámlátogatást teszünk Bánffyhunyadra, Kalotaszeg fővárosába, ahol megtekintjük a 13. századi festett kazettás mennyezetű gótikus református templomot és a kertjében található Magyar Hősök emlékkövét.
Kolozsvárra érkezünk, 1848. május 29-én itt mondták ki az uniót Magyarország és Erdély között. Először a Házsongárdi temetőt nézzük meg, ahol '48-49-es katonasírok előtt tisztelgünk. Szállásunk elfoglalása után városnézésre indulunk. Kolozsvár Mátyás király és Bocskai István szülővárosa. Megtekintjük Mátyás király szülőházát és szobrát. A téren játékos vetélkedőt rendezünk: "Ki tud többet a Hunyadiakról?

2. nap

Tordán a sóbányát keressük fel, ahol tanári előadást hallgatunk meg Erdély sókészleteinek természetföldrajzi keletkezéséről és a só asztmás betegségekre gyakorolt jótékony hatásáról.
Ezt követően a Tordai-hasadékhoz látogatunk el. A lenyűgöző szurdokvölgyhöz számos Szent László legenda kapcsolódik, valamint növényvilága is rendkívül gazdag. Túránk során kiselőadást hallgatunk meg a hasadék kialakulásáról, valamint növény- és állatvilágáról.
Ezt követően Torockóra indulunk, mely sokak szerint a legszebb székelyföldi falu.
Megtekintjük a Néprajzi Múzeumot, a templomot, házakat, majd továbbutazunk. Utunkat Nagyenyed felé folytatjuk, ahol a Bethlen Gábor kollégiumot, a vártemplomot, és az 1848-as emlékművet nézzük meg. Felelevenítjük Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa c. regényét. Tanulóink a regényhez és a történelmi helyszínhez kapcsolódó feladatokat kapnak.
Ezt követően Gyulafehérvárra megyünk tovább, ahol erdélyi fejedelemmé választották II. Rákóczi Ferencet.
Sétát teszünk a vár falai között. Meglátogatjuk az Érseki Székesegyházat, az erdélyi fejedelmek temetkezési helyét. Hunyadi János és László síremlékénél elhelyezzük az "emlékezés koszorúit". Kiselőadás a Hunyadiak szerepéről a magyar történelemben.
Csernakeresztúrra utazunk, elfoglaljuk szálláshelyünket. Vacsora után kötetlen beszélgetést folytatunk a nap folyamán látottakról, tapasztaltakról.
Felidézzük a legnagyobb élményt jelentő programokat.

3. nap

Első állomásként felkeressük Vajdahunyad várát, Erdély talán legimpozánsabb várkastélyát, melyet Mikszáth Kálmán a várak királyának nevezett. A vár a Hunyadi család birtokközpontjául szolgált, később Bethlen Gábor fejedelemsége idején átalakították, külső védművekkel erősítették meg. Kiselőadások keretében bemutatjuk a művészeti korstílusokat.
Továbbutazunk Dévára. A vár tövében rajzversenyt hirdetünk, témája: "Magos Déva vára". Felolvassuk a székely népballadát, Kőműves Kelemenné balladáját.
Felkeressük a dévai Szent Ferenc Gyermekotthont, ahol átadjuk az otthon lakóinak adományainkat. Majd segítünk nekik a gyermekotthon kertjének rendbetételében. Ezután közös énekléssel búcsúzunk el tőlük.
Világos a következő állomásunk, ahol a várnál a fegyverletételre emlékezünk egy rendhagyó történelemórával. Görgey a Bohus kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt. A fegyverletételre augusztus 13-án került sor a szőllősi mezőn. Itt az 1848-49-es eseményekről egy totó-t töltetünk ki a gyerekekkel.
Hazafelé úton utolsó állomásként megállunk Aradon, ahol városnéző sétára indulunk. Megtekintjük a 13 aradi vértanú emlékművét, majd koszorúzással és a Himnusz eléneklésével emlékezünk nagyjainkra a Szabadságszobornál. Kielőadás keretében visszaemlékezünk a szabadságharc magyar történelemben betöltött szerepéről. A tanulmányút végére a nemzeti összetartozás érzése minden résztvevőben megerősödik.
Hazautazunk, út közben a szabadságharc indulóit énekeljük.
 
Dobosné Máté Rita
projektvezető
 
A video megtekinthető itt: 

 


Kodály Zoltán Tagintézmény