Bejelentkezés


    Kodály

Statisztika

Kodály

Iskolánk bemutatása

Iskolánk bemutatása

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája

 

Nógrád megye székhelyén, Salgótarjánban 1959-ben alapították a Mártírok úti Általános Iskolát, mely 1990-től viseli Kodály Zoltán nevét. Az intézményben kezdettől működik a zenei tagozat. Az emelt szintű ének-zene tanítás célja, hogy a muzsika szellemi tápláléka legyen tanítványainknak, a jövendő nemzedéknek. A zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. Intézményünk munkáját Salgótarján város 1999-ben „Kultúráért” díjjal ismert el, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége pedig 2004-ben iskolánknak ítélte – az országban az elsők között – a „Magyar Művészet- oktatásért” kitüntetést. A zenei nevelés mellett iskolánkban a néptánc, a színjátszás, a drámapedagógia eszközrendszere is hozzájárul a tanulók személyiségformálásához. Pedagógiai munkánkat a nevelést szolgáló, változatos, érzelem gazdag hagyományápolás (hangversenyek, művészeti gálák, népszokások), továbbá a diákönkormányzat gazdag szabadidős programjai egészítik ki, teszik még teljesebbé.

·           1983-ban nyílt meg Iskolagalériánk, mely a művészeti nevelés egyik fontos ága. Kiállításai jelentős események életünkben. Sok-sok év alatt számos képzőművész alkotásaival ismerkedhettünk meg. Galériánk, egykori művésztanárunkról, Varga Istvánról kapta a nevét.

·           A nevelőtestület jól képzett, a pedagógusok harmada másoddiplomával és/vagy szak- vizsgával is rendelkezik, s igyekeznek mindazt a tudást, kompetenciát megszerezni, amely a különböző adottságú, képességű gyermekek tanításához-neveléséhez szükséges. Kiemelt célunk a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyensúlyának megteremtése. Arra törekszünk, hogy tanítványaink szilárd alapokat kapjanak tudás és alapkompetenciák tekintetében, s megállják helyüket a középiskolákban, s majd a nagybetűs „Életben” is.

·           Minden embernek szüksége van az elismerésre, a sikerre. Ezért pedagógiai munkánk gyakorlatában kitüntetett szerepe van a pozitív megerősítésnek, a dicséretnek a tanulók sikerélményhez juttatásának.

·           2006-ban a Humán Erőforrás Operatív Program (HEFOP) 3.1.3. pályázatnak köszönhetően, bevezetésre került intézményünkben a kompetenciaalapú oktatás, melyet azóta már több az innovációt, iskolafejlesztést segítő, a tanulási folyamatot megújító további (TÁMOP 3.1.4, Norvég projekt, TÁMOP 3.1.7) projektmegvalósítás követett. Ezek eredményeként iskolánk potenciális referenciaintézménnyé, továbbá akkreditált gyakorlóhellyé vált.

·           2011-ben befejeződött iskolánk épületének teljes körű felújítása, bővítése. Ennek köszönhetően diákjaink minden igényt kielégítő, szép kétszintes épületben tanulhatnak. Tantermeink berendezése korszerű, gyermekbarát, többsége IKT-eszközökkel felszerelt. Ennek következtében az interaktív tábla használata a tanórák részévé vált, mely érdekesebbé teszi a foglalkozásokat, motiváltabbá a tanulókat. Ugyanabban az évben a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola épületbezárását követően az akkori alsó tagozatos kisdiákok a Kodályba kerültek, ezáltal új felnőtt- és diákközösség formálódása, együttmunkálkodása vette kezdetét.

·           2013-ban az új Nemzeti alaptanterv és új kerettanterv életbe lépésével újragondoltuk szakmai munkánk prioritásait, melynek következtében az emelt ének-zenei oktatás mellett, új tantárgy lett a dráma, megnöveltük az idegen nyelvi órák számát, továbbá lehetőség nyílt a tehetséggondozást segítő szakkörök, valamint a tanulás eredményességét célzó kiscsoportos felzárkóztató foglalkozások indítására.

·           Az intézmény és a családi ház kapcsolatát jó partneri viszony, együttműködés jellemzi, többnyire közösen keressük a problémák, konfliktusok okainak feltárását, majd megoldását. Nevelőtestületünk fontosnak érzi a megélt közös élmény örömét, az elfogadó légkört, hogy tanítványaink azt érezzék: itt minden ÉRTÜK és ÁLTALUK történik.

 

Kodály Zoltán Tagintézmény