Bejelentkezés


    Kodály

Statisztika

Kodály

HATÁRTALANUL!
2015. május 7-9.

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel nyílt pályázatot hirdetett a 2014/2015.tanévre is. A nagyszerű lehetőséggel éltünk. Pályáztunk és nyertünk. 
2015. május 7-9-ig 62 fő hetedik évfolyamos diák 7 fő pedagógus kíséretével vehet részt a Villámlátogatás Erdélyben c. programon.

1. nap

A kora reggeli órákban iskolánk elől elindulunk erdélyi kirándulásunkra. Az úton kiselőadásokat hallgatunk Székelyföld természeti kulturális örökségéről és az erdélyi magyarság helyzetéről. A határon átérve első megállónk Nagyvárad. Városnézés: katolikus székesegyház, melyet László király alapított. A legenda szerint a király a templomban van eltemetve. Itt őrzik ereklyéjét - egy darabot koponyacsontjából - és hermáját. Római katolikus püspöki palota, Fekete Sas Palota, Ady Endre Múzeum. Ezt követően Nagysándor József honvédtábornok – aradi vértanú – emléktáblájánál koszorúzással emlékezünk az Aradon kivégzett honvédtábornokokra. Folytatjuk a nagyváradi városnézést, megnézzük Petőfi mellszobrát, ellátogatunk a Kanonok sorra valamint Rulikowsky Kázmér sírjához. A sírnál egy előadást hallgatunk meg a szabadságharc fegyvereiről tanultakról.
Továbbutazunk, a Király-hágón át vezet utunk, a Magyar királyság és az
Erdélyi-fejedelemség egykori határán keresztül. Itt megállunk, és továbbutazás előtt felidézzük az erről tanultakat.
Ezt követően villámlátogatást teszünk Bánffyhunyadra, Kalotaszeg fővárosába, ahol megtekintjük a 13. századi festett kazettás mennyezetű gótikus református templomot és a kertjében található Magyar Hősök emlékkövét.
Kolozsvárra érkezünk, 1848. május 29-én itt mondták ki az uniót Magyarország és Erdély között. Először a Házsongárdi temetőt nézzük meg, ahol '48-49-es katonasírok előtt tisztelgünk. Szállásunk elfoglalása után városnézésre indulunk. Kolozsvár Mátyás király és Bocskai István szülővárosa. Megtekintjük Mátyás király szülőházát és szobrát. A téren játékos vetélkedőt rendezünk: "Ki tud többet a Hunyadiakról?

2. nap

Tordán a sóbányát keressük fel, ahol tanári előadást hallgatunk meg Erdély sókészleteinek természetföldrajzi keletkezéséről és a só asztmás betegségekre gyakorolt jótékony hatásáról.
Ezt követően a Tordai-hasadékhoz látogatunk el. A lenyűgöző szurdokvölgyhöz számos Szent László legenda kapcsolódik, valamint növényvilága is rendkívül gazdag. Túránk során kiselőadást hallgatunk meg a hasadék kialakulásáról, valamint növény- és állatvilágáról.
Ezt követően Torockóra indulunk, mely sokak szerint a legszebb székelyföldi falu.
Megtekintjük a Néprajzi Múzeumot, a templomot, házakat, majd továbbutazunk. Utunkat Nagyenyed felé folytatjuk, ahol a Bethlen Gábor kollégiumot, a vártemplomot, és az 1848-as emlékművet nézzük meg. Felelevenítjük Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa c. regényét. Tanulóink a regényhez és a történelmi helyszínhez kapcsolódó feladatokat kapnak.
Ezt követően Gyulafehérvárra megyünk tovább, ahol erdélyi fejedelemmé választották II. Rákóczi Ferencet.
Sétát teszünk a vár falai között. Meglátogatjuk az Érseki Székesegyházat, az erdélyi fejedelmek temetkezési helyét. Hunyadi János és László síremlékénél elhelyezzük az "emlékezés koszorúit". Kiselőadás a Hunyadiak szerepéről a magyar történelemben.
Csernakeresztúrra utazunk, elfoglaljuk szálláshelyünket. Vacsora után kötetlen beszélgetést folytatunk a nap folyamán látottakról, tapasztaltakról.
Felidézzük a legnagyobb élményt jelentő programokat.

3. nap

Első állomásként felkeressük Vajdahunyad várát, Erdély talán legimpozánsabb várkastélyát, melyet Mikszáth Kálmán a várak királyának nevezett. A vár a Hunyadi család birtokközpontjául szolgált, később Bethlen Gábor fejedelemsége idején átalakították, külső védművekkel erősítették meg. Kiselőadások keretében bemutatjuk a művészeti korstílusokat.
Továbbutazunk Dévára. A vár tövében rajzversenyt hirdetünk, témája: "Magos Déva vára". Felolvassuk a székely népballadát, Kőműves Kelemenné balladáját.
Felkeressük a dévai Szent Ferenc Gyermekotthont, ahol átadjuk az otthon lakóinak adományainkat. Majd segítünk nekik a gyermekotthon kertjének rendbetételében. Ezután közös énekléssel búcsúzunk el tőlük.
Világos a következő állomásunk, ahol a várnál a fegyverletételre emlékezünk egy rendhagyó történelemórával. Görgey a Bohus kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt. A fegyverletételre augusztus 13-án került sor a szőllősi mezőn. Itt az 1848-49-es eseményekről egy totó-t töltetünk ki a gyerekekkel.
Hazafelé úton utolsó állomásként megállunk Aradon, ahol városnéző sétára indulunk. Megtekintjük a 13 aradi vértanú emlékművét, majd koszorúzással és a Himnusz eléneklésével emlékezünk nagyjainkra a Szabadságszobornál. Kielőadás keretében visszaemlékezünk a szabadságharc magyar történelemben betöltött szerepéről. A tanulmányút végére a nemzeti összetartozás érzése minden résztvevőben megerősödik.
Hazautazunk, út közben a szabadságharc indulóit énekeljük.
 
Dobosné Máté Rita
projektvezető
 
Kodály Zoltán Tagintézmény