Bejelentkezés


    Kodály

Statisztika

Kodály

Tanév rendje 2019-2020

1.1 A 11/2019. (VII.3) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről:

 

Ø  Első tanítási nap:          2019. szeptember 02. (hétfő)

Ø  Utolsó tanítási nap:       2019. június 15. (hétfő)

Ø  Tanítási napok száma:  180 nap

Ø  Első félév vége:              2020. január 24-ig tart.

Ø  Az iskola 2020 január 31-ig értesíti a tanulókat az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Ø  A nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról a DÖK dönt, 1 nap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

1.2 A szünetek időtartama

Ø  Őszi szünet:     2019. október 26-től 2018 november 03-ig tart.

Utolsó tanítási nap:     2019.október 25. (péntek), szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 04. (hétfő).

Ø  Téli szünet:      2019. december 21-től 2020. január 05-ig tart.

Utolsó tanítási nap:     2019. december 20. (péntek), szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 06. (hétfő).

Ø  Tavaszi szünet: 2020. április 09 -tól 2020. április 14 -ig tart.

Utolsó tanítási nap:    2020. április 08. (szerda), szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda).

 

1.3 Egyéb a tanév rendjében fontos események

Témahetek megszervezése:

20/2012 (VIII.31.)EMMI rendelet 7.§(4) bekezdése szerint projektoktatást lehetővé tévő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbiakban hirdeti meg:

Ø  Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2020. március 02. és 2020. március 06. között

Ø  Digitális témahét:                          2020. március 23. és 2020 március 27. között

Ø  Fenntarthatósági témahét:           2020. április 20. és 2020. április 24. között.

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése:

Ø  Az Nkt. 80 § (19 bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79.§ (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a  2019/2020 tanévben a Hivatal szervezi meg 2020. május 27. napjára.

A hivatal 2021. február 26-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküld az elemzéseket az intézmény vezetőinek, illetve a fenntartónak, továbbá nyilvánosságra hozza.

Ø  Idegen nyelvi mérés: 2020. május 20.

A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2019. június 10-ig.

Ø  Első évfolyamos tanulók körében végzett diagnosztikus mérés: 2019. október 11-ig felmérni, október 25-ig jelenteni, november 25-ig elvégezni.

Ø  NETFIT: 2020. január 08. és 2020. április 24. között kell megszervezni, és 2020. május 29-ig feltölteni.

 

1.4 Munkaszüneti napok munkarendje: (Nkt.30.§ (1))

A 2019/2020-as tanévben a következő napok kerülnek áthelyezésre:

Ø  2019.12.07. (szombat) – munkanap à2019. 12. 24. (kedd) – pihenőnap

Ø  2019.12.14. (szombat) – munkanap à2019. 12. 27. (péntek) – pihenőnap 

Ø  2020.08.29. (szombat) – munkanap à2020. 08. 21. (péntek) – pihenőnap

Ezeken a napokon a ledolgozandó napok órarendje szerint tanítunk.

Az iskolának –igény esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezésénél több iskola együtt közösen is gondoskodhat.Vissza
PDFbe
Kodály Zoltán Tagintézmény