Bejelentkezés


    Kodály

Statisztika

KodályÉnek-zene emelt szintű oktatás

Kód: 464 Dátum: 2019-11-14 09:59:35

 
A szeptemberi csengő 370 gyermek és 23 pedagógus számára szólalt meg. Az ének-zene tagozat létrehozásának gondolata Zeke László nevéhez fűződik.1959. szeptember 5-én, a Nógrádi Népújság hasábjain a következő sorok jelentek meg: „Szerte a megyében ünnepélyes évnyitókat tartottak az iskolák. Salgótarjánban a legnagyobb esemény az új 12 osztályos általános iskola megnyitása volt a Május 1. úton.”

Az iskolavezetés és a tantestület célja az volt, hogy zenét szerető, művelt gyermekeket neveljen.

Mindenkinek egyetlen anyanyelve van, mely csak úgy teljes, ha kapcsolódik hozzá a zenei anyanyelv és a magyar mozgáskultúra – ez a három dolog elválaszthatatlan egymástól.

A zenei nevelés az iskola egyik fő vonzereje volt mindig is: fontos szerepet vállal a gyermekek értelmi és érzelmi nevelésében. Formálja az ízlést, a közös kulturális élmények fogékonnyá tesznek más emberek, közösségek és kultúrák befogadására és a hagyományok tovább örökítésére.  Gazdagítja a lelket, szépre, jóra tanít, fejleszti a személyiséget, erkölcsi és emberi tartást ad.

Zenefa. Készítette: Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola 2012. 

 

Az emeltszintű ének-zene oktatása évfolyamonként egy-egy osztályban zajlik. Kezdetektől szoros kapcsolatot ápolunk a helyi zeneiskolával, hiszen diákjaink ott szerzik meg a hangszerjáték-tudásukat.

Az iskola megnyitását követő 7. tanévben már az iskola tanulóiból álló kórus első jelentős szereplésén tapsolhatott a közönség. Rövid időn belül az intézmény két kórusában végezhették művészeti munkájukat a tanulók.

Az iskola 1990. szeptember 1-jén vette fel Kodály Zoltán nevét. Ezzel régi álmunk vált valóra, mert működésünk során kezdetektől fogva a nagy zeneszerző útmutatásai szerint igyekszünk dolgozni.

Intézményünk eddigi ének-zene tanárai:

1959-1974 Zeke László; 1962-1975 Valiskó Ferencné; 1973-1978 Kalocsai Miklós; 1975-1978 Csillik Mária; 1984-1986 Fehér Miklós; 1962-1991 Szilágy László; 1971-2007 Telek Imréné; 1978-2018 Karácsonyné Kaposi Ida; 1986-2011 Valecsikné Tamás Zsuzsanna; 2011-2015 Takácsné Édes Katalin; 2011-től Póczos Zsóka; 2018-tól Czine Rita.

Zongorakísérőink: 1978-2017 Torják Vilmosné; 2017-től Matuz Csilla.

Tanórai munkánk mellett zenei nevelésünk másik jelentős színtere a kórusmunka. Zenetagozatosaink harmadikos és negyedikes korban a Kicsinyek Kórusában énekelnek 1985-2011 között Valecsikné Tamás Zsuzsanna, 2011-2013 Takácsné Édes Katalin és 2014-től Póczos Zsóka irányításával. Felsőtagozatos zenei osztályaink tanulói alkotják a Nagykórust. Karnagyuk 1978-2018 áprilisáig Karácsonyné Kaposi Ida volt, 2018 májusától Póczos Zsóka folytatja a zenei irányítást.

Mindkét kórus rendszeres résztvevője a város és a megye rendezvényeinek. Néhány ezek közül: nemzeti ünnepek, jótékonysági koncertek, Éneklő Ifjúság Nógrád Megyei Kórustalálkozója, Adventi gyertyagyújtás.

Az intézményünkben folyó zenei élet mindig is sikerekben bővelkedett. A kórusok az elmúlt években számos rangos fesztiválon vehettek részt Magyarországon és határainkon túl.

Jelentős esemény volt életükben Pergolesi Stabat Materének előadása a Nagybátonyi Kamarazenekarral valamint Szőnyi Erzsébet A didergő király című gyermekoperájának bemutatója a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekarral. 1992 decemberében Daróci Bárdos Tamás Betlehemes című gyermekkantátájának dramatikus-táncos ősbemutatójára került sor a kórus, az iskola néptáncosai és a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar előadásában. Az eseményen jelen volt a nemrég elhunyt szerző is.

Kórusaink több országos és nemzetközi fesztiválon, versenyen vett részt:

Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny, Debrecen 1984, 1986.

Kodály Zoltán Nemzetközi Kórusfesztivál, Komló 1995.

„Fröhlich sein und singen” Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál, Halle Németország 1997.

Nemzetközi Kórusfesztivál, Ústi nad Laben Csehország 1998, 2002, 2008.

Országos Kicsinyek Kórusa Találkozó, Kazincbarcika 1992. Kaposvár 1995, 1998.

Vantaa Finnország 1988, 1993, 1998, 2004.

„Juventus Mundi Cantat” Nemzetközi Kórusverseny, Olomutz Csehország 2000.

Reginális Kórustalálkozó, Érd 2000.

Kodály Kórusok Nemzetközi Találkozója, Szolnok 2001.

„Alba Regia” Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál, Székesfehérvár 1998, 2004.

Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztivál Hradec Králové, Csehország 2005.

„Sine Musica Nulla Vita” Nemzetközi Kórusfesztivál Egeln, Németország 2011, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019.

Minden tanév elején, szeptember 2. hetében, alsó tagozatos emeltszintű ének-zenét tanuló tanulóink számára „hangszersimogató” foglalkozást tartunk a zeneiskola pedagógusaival együtt. Itt a szülőknek és gyermekeiknek lehetőségük van arra, hogy megismerkedjenek a hangszerek világával – ezzel megsegítve a hangszerválasztást.

Tanév végén kerül megrendezésre a tanévzáró koncert, ahol a leghűségesebb hallgatóság számára, a szülőknek adnak számot éves munkájukról a kórusok és a megyei, országos, nemzetközi sikereket elért hangszeres szólisták. 

  

Szintén hagyomány és nagy erőpróba a búcsúzó nyolcadikosok önálló koncertje, a búcsúhangverseny, melyre nagy lelkesedéssel készülnek a végzősök. Ez a hagyomány Karácsonyné Kaposi Ida nevéhez fűződik, melyet kollégái igyekeznek méltó módon folytatni. 

  

 Kórusaink működését és tehetséges tanulóink versenyeztetését iskolánk alapítványa, a Pro Arte Musica Alapítvány segíti.     

Az alapítvány működése kezdetben az iskola belső életére korlátozódott, később felvállalta a város és megye zenei életében zenei versenyek, kórustalálkozók szervezését, lebonyolítását. A megye ifjúsági és gyermekkarainak találkozóját 1992-ben első alkalommal iskolánk és alapítványunk rendezte meg. A zsűri elnöke akkor Reményi János volt.

Évente megrendezzük 8-14 éves diákjaink számára a bicínium-éneklési versenyt, melyet névadónk, Kodály Zoltán születésnapján tartunk. Kétévente megyei és kistérségi szinten is meghirdetjük a versenyt. Nagy örömmel várjuk a versenyre érkező diákokat, felkészítő tanáraikat! 1997 decemberében országos versenyt rendeztünk ebben a műfajban a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével karöltve, melyet Kodály Zoltánné is megtisztelt jelenlétével. A zsűri tagjai között Szabó Helgát és Vendrei Évát is köszönthettük. 

  

 

2003. április 7-11. között nemzetközi művészeti nevelési konferencia volt Salgótarjánban, melynek rendezője iskolánk és a Pro Arte Musica Alapítvány volt. Résztvevői között angol, svéd, finn és magyar pedagógusok voltak, akik a művészeti nevelés 21. századi lehetőségeit, feladatait vitatták meg. Résztvevői voltak az eseménynek továbbá szlovákiai magyar pedagógusok is.

Kodály Zoltán nevének felvételével egy időben alapítottuk meg az iskolánk legjelentősebb kitüntetését, a Kodály-díjat. Ezt a legkiválóbb munkatársak kapják minden évben, valamint az arra legméltóbb végzős diákok.

1996-ban egy nagyszerű műalkotással gazdagodtunk: Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrászművész Kodály-szobrával. Ezt az iskolánk földszinti aulájában helyeztük el. Ugyancsak a művész készített számunkra Kodály-plakettet, melyet a Kodály-díjas kitüntetettjeink kapják az oklevél mellé.

Az iskolát Salgótarján megyei jogú város a „Kultúráért” díjjal jutalmazta 2000-ben, 2003-ban pedig elnyertük a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségétől a „Magyar Művészetoktatásért” kitüntető címet.

Tartalmas és gazdag múlt áll mögöttünk. Kodály Zoltán gondolata mentén haladunk a jövő felé.

 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

********************************************************************************************************************************************

Nemzetközi kórusfesztivál, Egeln-2019

Kód: 463 Dátum: 2019-11-12 20:50:48

„SINE MUSICA NULLA VITA” Nemzetközi Kórusfesztivál

Egeln, Németország

2019. május 23-26.

 


Kodály Zoltán Gyermekkar

 

A Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 2019-ben ünnepeli fennállásának 60. születésnapját. Nógrád megye egyetlen általános iskolája, ahol emeltszinten folyik az ének-zene tanítása. Kodály Zoltán világszerte ismert zeneszerő, zenepedagógus és népzenekutató nevét viseli intézményünk, valamint az iskola énekkara is. A Kodály Zoltán Gyermekkar tagjai 10-14 éves diákok, akik 8 éven át ismerkednek a zenetörténettel, hangszeres muzsikával, valamint az éneklés és kórusmuzsikálás örömével. A kórus aktív résztvevője Salgótarján város kulturális életének. Zenei palettánkon megtalálhatóak magyar népdalok, reneszánsz és középkori műveken át kortárs zeneszerzők művei is.

Karácsonyné Kaposi Ida ének-zenetanár és karnagy 1978-tól 2018. áprilisáig irányította a kórusmunkát. Az eltelt 40 év alatt számos hazai és külföldi szereplés, siker áll mögöttük. Néhány közülük: 1984., 1986. International Choir Competition „Béla Bartók” Debrecen Hungary; 1995. Children’s Choir Festival „Zoltán Kodály” Komló Hungary; 2000. „Juventus Mundi Cantat” International Choir Competition Olomouc Czech Repulic; 1988., 1993., 1998., 2004. Vantaa Finland.

2019-ben, immár 5. alkalommal vehetünk részt az Egeln városában megrendezésre kerülő „Sine Musica Nulla Vita” Nemzetközi Kórusfesztiválon. Gyermekkórusként életre szóló zenei élményekkel, baráti kapcsolatokkal térhettünk haza 2011, 2013, 2015 és 2017-ben is Németországból!

 

2018. májusától a gyermekkar munkáját új karnagy, Póczos Zsóka irányítja. Nagy örömmel és várakozással kezdték el a közös munkát!

2019  Egelni fellépésünkről az alábbi videó tekinthető meg:

********************************************************************************************************************************************

Kodály Zoltán Tagintézmény